Vogelkrant, al het vogelnieuws op 1 pagina

Date: 2018-01-20 09:36

    Vragen over vogelverkoop?
    Wij ontvangen veel vragen over het al dan niet bedrijfsmatig zijn bij verkoop van vogels en de voorwaarden waaraan verkopers moeten voldoen. Ter informatie vindt u hier een uitgebreide uitleg.